Language / Język
Norsk
Polski
Translexica Språktjenester

Hva kan jeg tilby ?

Tolking i polsk og tysk

Konferansetolking, telefontolking, oppmøtetolking til offentlig og privat sektor.

Fagområder: fengselsvesen, rettshjelp, sosial- og trygdevesen, utdanning og undervisning, helsevesen, privat næringsliv.

Oversettelse

Spesialisering i følgende fagfelter: jus, handel, administrasjon, humanistiske fag, politikk og samfunnsvitenskap.

Profesjonelle oversettelser av diverse teksttyper: brosjyrer, avtaler, dokumentasjon, korrespondanse, fagbøker, forskningsartikler, håndbøker og veiledninger, kataloger, rapporter, retningslinjer.

Språkkombinasjoner

  • fra norsk til polsk, tysk
  • fra polsk til norsk, tysk
  • fra tysk til polsk, norsk